Ποιήσωμεν ἄνθρωπον: η ανθρωπολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας

Την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση του Β΄ Επιμορφωτικού Κύκλου Κατήχησης, που διοργανώνει το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στην αίθουσα «Καταφυγή» του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Δάφνης.

Ο Πρωτοπρ. π. Αντώνιος Καλλιγέρης, Εκπαιδευτικός &  Διευθυντής Διεύθυνσης Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών ομίλησε με θέμα:

«Ποιήσωμεν ἄνθρωπον: η ανθρωπολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας».

Ο π. Αντώνιος στην εισήγησή του ανέπτυξε τα εξής:

1. Θέματα που αγγίζει η διδασκαλία της Εκκλησίας για τον άνθρωπο

Παράδειγμα: α. Πως γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος έχει αξία; β . Τι σημαίνει ο όρος «φιλανθρωπία»; γ. Υπάρχει αμαρτία λόγω της φύσεως; δ. Το προπατορικό αμάρτημα είναι η ανυπακοή του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού.

2. Τι είναι άνθρωπος;

 • Κτιστός, είναι δημιούργημα των άκτιστων ενεργειών και δεν προήλθε από την Ουσία του Θεού ( Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς)
 • Δημιούργημα της ελευθερίας του Θεού
 • Δημιούργημα της αγάπης του Θεού. Χωρίς την αγάπη όλα τα δημιουργήματα παραμορφώνονται
 • Είναι αποτέλεσμα της κοινής ενέργειας της Αγίας Τριάδος
 • «Εικόνα του Θεού του αοράτου»
 • Είναι σώμα και ψυχή τα οποία δεν μπορούν να υπάρξουν χώρια
 • Είναι εκ φύσεως αγαθός αλλά τρεπτός
 • εικόνα Θεού
 • Θεοειδής
 • σωματοψυχική οντότητα
 • Συνεργός του Θεού

3. Τι σημαίνει να είναι εικόνα Θεού;

 • Ο άνθρωπος για να ολοκληρωθεί πρέπει να φθάσει «εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» Εφ. 4, 13
 • Είναι εικόνα εικόνος
 • Είναι ον λογικό, διότι ο Χριστός είναι υποστατικός Λόγος του Πατρός
 • Είναι δημιουργός, επειδή είναι εικόνα του δημιουργού Λόγου
 • Είναι ελεύθερος, επειδή είναι εικόνα της απόλυτης αυτεξουσιότητας (Άγιος Γρηγόριος Νύσσης)
 • Είναι υπεύθυνος για την κτίση, ανακεφαλαίωση και συνείδηση όλης της δημιουργίας

4. Οι Πηγές

 • Και είπεν ο Θεός. Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’εικόνα ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν …» Γεν.1.26 κεξ
 • …και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν από της γης και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν…»
 • «ος εστίν εικών του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως …» Κολ. 1.15-18
 • «Συνεργοί Θεού εσμέν» Α΄.Κορ.3,9 πρβλ (Αποκ.3,20)

5. Ποιος είναι ο προορισμός του;

6. Οι δερμάτινοι χιτώνες

7. Ο Θάνατος

8. Ο διάλογος με τις επιστήμες

9. Ασκήσεις

Την προσεχή Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί συν Θεώ η εισήγηση του Αρχιμ. π. Συμεών Βενετσιάνου, Διευθυντή του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών με θέμα: «Η Θεοτόκος στην Ορθόδοξη δογματική διδασκαλία».