Ἀκολουθήσωμεν λοιπόν, ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ…

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός· Ἀκολουθήσωμεν λοιπόν, ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν βασιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον, Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.

Κάθισμα στον Όρθρο των Χριστουγέννων

Ελάτε να δούμε, πιστοί Χριστιανοί, πού γεννήθηκε ο Χριστός· ν ̓ ακολουθήσουμε λοιπόν εκεί που κατευθύνεται το αστέρι, μαζί με τους σοφούς μάγους, της Ανατολής τους βασιλιάδες. Άγγελοι υμνούν ασταμάτητα εκεί. Βοσκοί στους αγρούς ψάλλουν ισάξια ωδή. Δόξα εν υψίστοις, λέγοντας, σ ̓ Αυτόν που σήμερα στο σπήλαιο γεννήθηκε απ ̓ την Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας.

Την άγια νύχτα, τη Χριστουγεννιάτικη ποιος δεν το ξέρει;
Των Μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα λάμπει τ’ αστέρι.
Κι όποιος το βρει μες στ’ άλλα αστέρια ανάμεσα και δεν το χάσει,
σε μιαν άλλην Βηθλεέμ ακολουθώντας το μπορεί να φτάσει!

Γεωργίου Δροσίνη, Νύχτα Χριστουγεννιάτικη

 

Ἀκολουθήσωμεν λοιπόν, ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ…

Πολλές, εγκάρδιες και ειλικρινείς ευχές από τον Διευθυντή και τους Συνεργάτες του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για καλό και ευλογημένο ταξίδεμα προς τη φάτνη της Βηθλεέμ!