Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

Χριστός γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεέμ τῇ πόλει,
οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται, χαίρει ἡ κτίσις ὅλη.
Ἐν τῷ σπηλαίῳ τίκτεται, ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων,
ὁ Βασιλεύς καί Ποιητής. Τό πλῆθος τῶν Ἀγγέλων,
τό ἐν Τριάδι ψάλλουσι, τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις».
Πρό πάντων δ’ ἀξιώνεται ἡ τῶν ποιμένων πίστις.
Ἐκ τῆς Περσίας ἔρχονται τρεῖς μάγοι μέ τά δῶρα,
ἀστήρ λαμπρός τούς ὁδηγεῖ χωρίς νά λείψει ὥρα.
Ὑπάγουν εἰς τήν Βηθλεέμ, μέ πόθον ἐρωτοῦσι,
Ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός νά πᾶν’ νά τόν εὑροῦσι.

Καί σᾶς καληνυκτίζομεν, πέσετε κοιμηθεῖτε,
ὀλίγον ὕπνον πάρετε κι εὐθύς νά σηκωθεῖτε,
καί βάλετε τά ροῦχα σας κι ἔμμορφα ἐνδυθεῖτε,
στήν ἐκκλησιάν νά τρέξετε, μέ προθυμίαν ἐμβεῖτε.

(Κάλαντα Χριστουγέννων Ηπείρου)

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!
Πολλές, εγκάρδιες και ειλικρινείς ευχές, από τον Διευθυντή και τους Συνεργάτες του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών