Χριστός Γεννάται…, Μυστήριον ξένον…

Ψηφιακός Δίσκος “Ύμνοι των Χριστουγέννων” ΙΜΜΒ, 1998