«Σήµερα ο Λόγος γίνεται σάρκα, για να γίνει η σάρκα Λόγος»

  • Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν (Ἰω. 1,14)
  • ἑαυτὸν ἐκένωσε µορφὴν δούλου λαβών (Φιλιπ. 2,7)
  • …μένων ὅ ἦν, ἐγένετο ὅ οὐκ ἦν (Έµεινε αυτό που ήταν- Θεός- και έγινε και αυτό που δεν ήταν- άνθρωπος. Θεοφύλακτος Ἀχρίδος)

Με την ενανθρώπησή Του ο Θεός εγκαινίασε έναν άλλον τρόπο ύπαρξης: έδειξε τη ζωή σαν δυναμική μετακίνησης στη θέση του άλλου. Μας είπε ότι η ζωή είναι ένας αδιάκοπος απεγκλωβισμός από τον ατομοκεντρισμό του «εγώ» και μια μετακίνηση στο αδελφικό «εσύ», ότι η ζωή είναι μια αδιάκοπη πρόκληση αγαπητικής εξόδου.

  • «Σήµερα ο Θεός γίνεται κάτι που ποτέ δεν ήταν, δηλ. άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος κάτι που ποτέ δεν ήταν, δηλ. θεός, όµοιος µε τον Θεό».
  • «Σήµερα αυτός που έσπασε τα δεσµά της αµαρτίας, τυλίγεται µε σπάργανα».
  • «Σήµερα ο Λόγος γίνεται σάρκα, για να γίνει η σάρκα Λόγος».

Ένα τέτοιο χριστουγεννιάτικο σήμα ας βρει αντίκρισμα στον κενωτικό δρόμο της ζωής μας, καθώς αναζητούμε απορημένοι το αληθινό νόημα και το ουσιαστικό πνεύμα της Γιορτής! Σήμερα που μοιάζουν απελπιστικά κλειστοί και αδιέξοδοι οι δρόμοι της επικοινωνίας, ας θυμηθούμε:

Ο Θεός γίνεται άνθρωπος,
για να γίνει ο άνθρωπος Θεός!

Μετακινείται ο Θεός στη θέση του ανθρώπου, για να δείξει στον άνθρωπο ότι ζωή θα πει να κινείσαι αγαπητικά προς τον συνάνθρωπό σου, να αναλαμβάνεις το φορτίο του, να σαρκώνεις στην καθημερινότητά σου την απεραντοσύνη της αγάπης.

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

Πολλές, εγκάρδιες και ειλικρινείς ευχές
από τον Διευθυντή και τους Συνεργάτες
του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών