Στο Μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου

Τό Ἵδρυμα Νεότητος καί Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, στήν
προσπάθεια συνοδοιπορίας μέ τούς Ἱερεῖς καί τά Στελέχη Νεότητας στήν «ἐρημική
δοκιμασία» τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τελεῖ τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό Δ΄ Νηστειῶν τήν Κυριακή 14 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., στίς 17.00, στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Μεταμορφώσεως Σωτῆρος στό Μήλεσι Ἀττικῆς, μετά ψυχωφελοῦς ὁμιλίας.
Ἡ πρόσκληση ἀφορᾶ ἀποκλειστικά στούς Ἱερεῖς Νεότητας, τούς Κατηχητές-τριες καί τά
στελέχη Νεότητος τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καθῶς καί ἐπιμορφούμενους
τῶν Σεμιναρίων τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος καί Οἰκογένειας Ἱ.Ἀ.Ἀ., ὡς εὐχαριστήριο γιά τήν
προσφορά καί τήν ἄοκνη διακονία τους!
Ὥρα ἀναχώρησης 15.30 μ.μ. ἀπό κεντρικό σημεῖο τῆς Ἀθήνας καί ἐπιστροφή γύρω στίς
20.00 μ.μ.

Δηλώσεις συμμετοχῆς καί πληροφορίες στό τηλέφωνο 213 0184431 καί στό mail:
[email protected] μέχρι τήν 8η Ἀπριλίου.