Μουσείο Πειραμάτων

peiramatonΣτο Μουσείο Πειραμάτων σχεδιάζονται εκπαιδευτικά προϊόντα υψηλής και σταθερής ποιότητας αποκλειστικά από πτυχιούχους ειδικότητας συναφούς με το αντικείμενο. Η θεματολογία αντλείται από τα ενδιαφέροντα των παιδιών και από σύγχρονα θέματα των επιστημών, στηρίζεται και στη σχολική ύλη, αλλά φιλοδοξεί να προσδώσει επιπρόσθετα ερεθίσματα στα παιδιά, ώστε η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα να είναι μία εμπειρία που θα αξίζει. Ο τρόπος διεξαγωγής των προγραμμάτων είναι βιωματικός και συμμετοχικός, χωρίς μονολόγους, video και διαλέξεις.

Τα πειράματα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα από όλες τις ομάδες παιδιών και σε καμία περίπτωση δεν περιορίζονται σε επίδειξη από τον εμψυχωτή ή μεμονωμένους, με τους υπόλοιπους να μην συμμετέχουν. Οι δραστηριότητες συνοδεύονται από παρουσίαση σε σύγχρονα εποπτικά μέσα. Τα Στελέχη του μουσείου είναι πτυχιούχοι συναφούς ειδικότητας με επιμόρφωση σχετική με τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές. Η δημιουργική ομάδα, καθώς και η ομάδα εξωτερικών συνεργατών  απαρτίζεται από τις εξής ειδικότητες: Βιολόγοι, Χημικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Φυσικοί, Αρχαιολόγοι, Εκπαιδευτικοί  Δημοτικής Εκπαίδευσης &  Νηπιαγωγών, Θεατρολόγοι, Μουσικοί.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Συβρισσαρίου 6 Καισαριανή τηλ: 210-7210105, 210-7610038

www.museiopeiramaton.gr