Μέ εὐχές ἀπό καρδιᾶς…

gennisis2014Δόξα σέ Σένα Χριστέ, Λόγε τοῦ Θεοῦ καί Σοφία καί Δύναμη καί Θεέ Παντοκράτορα.

Τί νά Σοῦ ἀντιδωρίσουμε ἐμεῖς οἱ  ἄπραγοι γιά ὅλα ὅσα μᾶς χάρισες;

Ὅλα μᾶς τά ᾿χεις δοσμένα Ἐσύ καί τίποτ᾿ ἄλλο δέν ζητᾶς ἀπό ἐμᾶς πάρα ν᾿ ἀποδεχθοῦμε τή σωτηρία πού μᾶς προσέφερες, δίνοντάς μας ἀκόμα καί τή δύναμη γιά νά τό κάνουμε!

Καί τήν προσπάθειά μας πάλι νιώθεις γιά χάρη, γιατί εἶσαι ἀπερίγραπτα ἀγαθός.

Σ᾿ εὐχαριστοῦμε, Ἐσένα πού μᾶς ἔδωσες τήν ὕπαρξη, μά καί μᾶς χάρισες τήν αἰώνια ζωή· Ἐσένα πού καί ὅταν τήν χάσαμε καί τήν ἀρνηθήκαμε, μᾶς ὁδήγησες πίσω σ’ αὐτήν μέ τήν Ἐνανθρώπησή Σου, πού καμμιά γλώσσα δέν τολμᾶ νά ἑρμηνεύσει.

 

 

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ,
Γιά ποιό λόγο ἐνανθρώπησε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὁ Πατήρ ἤ τό Πνεῦμα·
καί ποιές οἱ συνέπειες τῆς ἐνανθρώπησης

 

Καλό καί εὐλογημένο

Ἅγιο Δωδεκαήμερο

Μέ εὐχές ἀπό καρδιᾶς

Ὁ Διευθυντής καί τά Στελέχη

τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν