Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

«μέλλει γὰρ ῾Ηρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό» (Ματθ. 2,13).

Κάθετι που εχθρεύεται την ψυχή των παιδιών και των νέων, από όπου και αν προέρχεται, αποτελεί στην πραγματικότητα διωγμό εναντίον αυτού του Ίδιου του νεογέννητου Ιησού Χριστού.
Κάθε εγκληματική πράξη, από την αδιαφορία έως την βία, ερμηνεύεται ως φονική ηρωδιανή απόφαση.
Γι’ αυτό και τα φετινά Χριστούγεννα ας αποτελέσουν αφετηρία βίωσης της γνήσιας αγάπης του Χριστού.
Καθώς μαζί με τους ποιμένες της Βηθλεέμ και τους σοφούς μάγους της Ανατολής προσκυνούμε το θεόδεκτο σπήλαιο, τα βήματα αυτά ας μάς φέρουν πιο κοντά στην αποδοχή, την συμφιλίωση, την αλληλεγγύη, μακριά από τον φόβο και την απογοήτευση.
Τελικώς θα διαπιστώσουμε να επαληθεύεται θριαμβευτικά ο αγιογραφικός λόγος ότι «τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου» (Ματθ. 2,20).

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!
Πολλές, εγκάρδιες και ειλικρινείς ευχές,
από τον Διευθυντή και τους Συνεργάτες του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών