«Θάνατος και Ζωή» στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Κατηχητών-τριών

Με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.
Ιερωνύμου Β, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου, η έκτη διαδικτυακή συνάντηση του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Κατηχητών-τριών, που διοργανώνει το Ίδρυμα Νεότητος και
Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για δέκατη έβδομη συνεχή χρονιά.
Στη συνάντηση αυτή ο κ. Εμμανουήλ Παπαϊωάννου, Μs Θεολoγίας – Εκπαιδευτικός,
ανέπτυξε το θέμα της εισήγησής του «Θάνατος και Ζωή».
Ξεκινώντας ο κ. Παπαϊωάννου την ομιλία του θέλησε να παρουσιάσει ένα μάθημα με
εικονικούς «μαθητές», τους ίδιους τους συμμετέχοντες Κατηχητές. Με αφόρμηση μία
φωτογραφία από την ταινία «Έβδομη σφραγίδα» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν ανέπτυξε το
μαθησιακό στάδιο «Βιώνοντας» ρωτώντας τους «μαθητές» τι παρατηρούν στη φωτογραφία, ποιες σκέψεις μπορούν να κάνουν, ποιο πρόσωπο υπερέχει, ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη της ιστορίας.
Στη συνέχεια του μαθήματος, στο στάδιο «Νοηματοδοτώντας», ο καθηγητής πρόβαλε την
εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ζήτησε από τους «μαθητές» να περιγράψουν τα
σημαντικά στοιχεία της Αγιογραφίας. Ακολούθησε το μαθησιακό στάδιο «Αναλύοντας» μέσα από την ανάγνωση του κειμένου του π. Θεμιστοκλή Μουρτζανού, αναφορικά με τη διάκριση
σωματικού και πνευματικού θανάτου. Στο τέταρτο στάδιο «Εφαρμόζοντας» ο κ. Παπαϊωάννου εστίασε στην παράμετρο της επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να λάβουν τον λόγο και να αναπτύξουν τη σκέψη τους σχετικά με τα θεολογικά νοήματα και τις προεκτάσεις του θέματος στην άμεση καθημερινότητα.
Ο ομιλητής σημείωσε ότι αυτό που προέχει είναι με το πέρας του μαθήματος τα παιδιά να
μπορούν: 1) να διατυπώνουν την προσωπική τους άποψη απέναντι σε ερωτήματα υπαρξιακού προβληματισμού (όπως π.χ. γιατί υπάρχει ο θάνατος, γιατί δεν εξουδετερώνεται, πότε θα εξαλειφθεί;) και 2) να αποσαφηνίζουν την Ορθόδοξη διδασκαλία για τον σωματικό και τον πνευματικό θάνατο.
Στο σημείο αυτό τον λόγο έλαβε ο Αρχιμ. π. Συμεών Βενετσιάνος, Διευθυντής του
Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας Ι.Α.Α., συμπληρώνοντας ότι ο θάνατος πονάει τα παιδιά
που ίσως βίωσαν ένα πένθιμο γεγονός στη ζωή τους. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε από τον Θεό για να πεθαίνει, αλλά για να ζει αιώνια κοντά Του! Πρέπει να εξηγήσουμε λοιπόν στα παιδιά, μιλώντας στη γλώσσα τους, τι σημαίνει ότι ο Χριστός νίκησε τον θάνατο, ότι δηλαδή τον κατήργησε ως σκοτάδι. Επίσης, ο π. Συμεών επεσήμανε ότι οι Κατηχητές πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα ανακύψουν μέσα από το κατηχητικό μάθημα, χρησιμοποιώντας παράλληλα με τις θεολογικές γνώσεις τους και την εποπτική διδασκαλία μέσω πρόσφορων παιδαγωγικών τρόπων.
Ο κ. Παπαϊωάννου έκλεισε τη συνάντηση τονίζοντας, συν τοις άλλοις, ότι οι απαντήσεις που
θα δίνουμε στα παιδιά δεν θα είναι δογματικές και απόλυτες, αλλά μέσα από την εμπειρία της ζωής των Αγίων μας!
Η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί συν Θεώ τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου
με ομιλήτρια την κ. Εβίτα Ρεντζή (Μs Θεολoγίας – Εκπαιδευτικό) και θέμα: «Ο Θεός ως
Δημιουργός του κόσμου».