Εκπαιδευτικά προγράμματα για Στελέχη του νεανικού-κατηχητικού έργου

school-001ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα

Στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη τωνΚοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας» του Ε.Π.«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών / Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε Κληρικούς και Λαϊκά Στελέχη της Εκκλησίας. Στόχος είναι η παροχή εργαλείων γνώσης ώστε οι επιμορφούμενοι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται τα έντονα και συνεχώς διογκούμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους χώρους παρέμβασής τους και να ανταποκριθούν με ποιότητα στο έργο τους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματαlogo-espa-final

Οι θεματικές ενότητες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων -και αφορούν σε λαϊκά Στελέχη της Εκκλησίας- είναι οι κάτωθι:

5η θεματική ενότητα

Εκπαιδευτική διδασκαλία για τη δημιουργία πολιτιστικών προγραμμάτων με βάση τα θεολογικά κείμενα

6η θεματική ενότητα

Εκπαιδευτική διδασκαλία για τη δημιουργία πολιτιστικών προγραμμάτων με θέμα την ειρήνη και την αλληλεγγύη

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διάρκειας 28 ωρών έκαστο. Σε κάθε πρόγραμμα θα συμμετέχουν 25 εκπαιδευόμενοι.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της θα διέπεται από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα γίνει μέσω των εκπαιδευτικών τεχνικών της ενεργούς συμμετοχικής μάθησης.

 

Διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν από τον Νοέμβριο 2013 έως τον Ιούνιο του 2014.

Βεβαίωση πιστοποιημένης επιμόρφωσης

Οι επωφελούμενοι κληρικοί και δημόσιοι υπάλληλοι , μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, δικαιούνται Βεβαίωση

Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης και μοριοδότηση με βάση το καθεστώς μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ 1592 30/9/2010).

Υλοποίηση

Οι ώρες υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα καθορισθούν με βάση τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών αιθουσών και τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων.

(Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους χώρους εκπαίδευσης θα παρέχονται στην ιστοσελίδα του φορέα).

Πληροφορίες – Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής και να πληροφορηθούν για τα περιεχόμενα των προγραμμάτων και τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους από την ιστοσελίδα του φορέα http://www.iaath.gr ή από τα Γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών /Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Αγίας Φιλοθέης 19 – 21, 105 56 Αθήνα).

Η υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (αυτοπροσώπως, μέσω ταχυδρομικής αποστολής ή μέσω ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αγίας Φιλοθέης 19-21 105 56 Αθήνα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την ημερομηνία δημοσίευσης έως την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 15:00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Πληροφορίες:2103352364, κα. Αϊβαλιώτου Χρ.

Κατεβάστε εδώ την αίτηση εκπαιδευομένου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

logo-espa_541x123_a72ed95669d900b8fd751ee742d0f497