Σεμινάριο Επιμόρφωσης κατηχητών – τριών 2020 (Β΄ Κύκλος)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Το ευαγγέλιο αποτελεί διαχρονική και πανανθρώπινη αλήθεια, η οποία ωστόσο απευθύνεται
κάθε φορά στον πραγματικό, χειροπιαστό άνθρωπο και σε όσα συνθέτουν την καθημερινότητά του. Έτσι, τα κείμενα της Εκκλησίας βρίσκονται σε διάλογο με την εποχή τους (τη λεγόμενη ύστερη αρχαιότητα), χρησιμοποιούν τις έννοιες, τις παραστάσεις και τη γλώσσα του κοινωνικού περιβάλλοντός τους, ώστε να απαντήσουν στις αγωνίες του ανθρώπου, να γίνει το ευαγγελικό μήνυμα αντιληπτό, αλλά ταυτόχρονα και να ρηγματώσει τις παλαιές αντιλήψεις, κομίζοντας μια αληθινά καινούργια θέαση των πραγμάτων. Στις εισηγήσεις που ακολουθούν γίνεται μια προσέγγιση των ιερών κειμένων από δυο ειδικούς στην Καινή Διαθήκη. ΚΑΛΗ ΑΚΡΟΑΣΗ!