Εις την μνήμη του Αγ. Λουκά του Ιατρού (1)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ "ΤΡΟΠΟΣ"