Ο ομαδάρχης ως «υπαρξιακός» πνευματικός ηγέτης.

Τη Δευτέρα 11 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η έκτη συνάντηση του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης στελεχών Κατασκήνωσης, που διοργανώνει το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ομιλητές ήταν ο κ. Ηλίας Λιαμής (Δρ. Θεολογίας, καθηγητής Μουσικής) και ο κ. Δημήτρης Καραβασίλης (Θεολόγος-Φιλόλογος) με θέμα: «Ηγεσία-Ομαδικότητα».

Ο κ. Λιαμής έκανε μία γενική εισαγωγή αναφορικά με το ευρύτερο νόημα μέσα στο οποίο εντάσσεται ο ρόλος του ομαδάρχη στην σύγχρονη πραγματικότητα και αναφέρθηκε στον τρόπο, με τον οποίο θα μπορούσε η συγκεκριμένη δραστηριότητα να γίνει αποτελεσματικότερη για τα παιδιά, αλλά και παράγοντας προσωπικής ωρίμανσης για τους ίδιους.

Στη συνέχεια παρουσίασε τις έννοιες Ηγεσία- Όραμα- Σκοπός- Αξίες- Αρχές- Πνευματικότητα και τόνισε ιδιαίτερα ότι ο ομαδάρχης είναι ένας «υπαρξιακός» πνευματικός ηγέτης.

Διευκρίνισε ότι ο ηγέτης είναι ένα πρόσωπο κλειδί, ο καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας – ικανός να ωθεί τους ανθρώπους να εργάζονται για την επίτευξη στόχων και πρόθυμος να αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο «υπαρξιακός» ηγέτης είναι αυτός που βρίσκεται κοντά σε όποιον τον χρειάζεται και εκπέμπει ασφάλεια και εμπιστοσύνη.

Εξάλλου χωρίς πίστη, όραμα δεν μπορεί να υπάρξει και όπου δεν υπάρχει όραμα δεν πάει τίποτα μπροστά, δεν δίνεται χαρά σε όσους εμπλέκονται.  Το όραμα είναι διαρκής ενδυνάμωση και υπέρβαση δυσκολιών, διαρκής κινητοποίηση,  ικανοποίηση, δέσμευση, διαρκής νοηματοδότηση.

Μίλησε επίσης και για τον ορισμό της χριστιανικής πνευματικότητας, που είναι το βλέμμα στον κόσμο με τα μάτια του Θεού και η δράση μας με τον τρόπο που θα δρούσε Εκείνος. Πάνω σε αυτό ανέφερε το σχετικό χωρίο: «ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. ἡμῖν δὲ ὁ Θεὸς ἀπεκάλυψε διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ· τὸ γὰρ Πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ. τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτω καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ Πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν» (Κορινθ. 2, 9-12).

Αναφερόμενος ο κ. Λιαμής στην αξία της κατασκήνωσης επισήμανε ότι αποτελεί μύηση στην εκκλησιαστικότητα, γιατί όσο ενωνόμαστε με τον Χριστό γινόμαστε Χριστός, θυμίζοντας έτσι τα λόγια Του μέσα από τον Χρυσοστομικό στόμα: «Ἐγὼ πατήρ, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ Νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφεύς, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος. Πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ. Μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ δουλεύσω. Ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος καὶ ξένος καὶ κεφαλὴ καὶ ἀδελφὸς καὶ μήτηρ. Πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ, καὶ ἀλήτης διὰ σέ, ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ διὰ σέ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ, ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρί, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σὺ καὶ ἀδελφὸς καὶ συγκληρονόμος καὶ φίλος καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις; τί τόν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον; Τοῦτο γάρ ἐστιν εἰς τὸν παρόντα βίον πονεῖσθαι. Τί εἰς πῦρ ξαίνεις; τι τῷ ἀέρι πυκτεύεις» (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, Εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, Ομιλία ΟΣΤ΄, ε΄, Migne, P.G. vol 58, pg 700).

Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο κ. Καραβασίλης, ο οποίος μέσα από το διάλογο με τους συμμετέχοντες προσπάθησε να παρουσιάσει ότι όλοι έχουμε γεννηθεί δυνάμει ηγέτες και μπορούμε να αναπτύξουμε αυτό το δώρο του Θεού με τη δράση και το λόγο μας. Τόνισε τέλος ότι ηγεσία είναι αποτέλεσμα εσωτερικής καθάρσεως και μετανοίας.

Την προσεχή Δευτέρα 18 Απριλίου θα ακολουθήσει η εισήγηση του Πρωτοπρ. π. Κωνσταντίνου Στούμπου (Υπεύθυνου ιερέα Νεότητος Ι.Ναού Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, Ιατρού) με θέμα: «Φροντίζω τον εαυτό μου και τα παιδιά…Πρώτες βοήθειες και ζητήματα καθαριότητος και υγιεινής» και της κ. Φιλίππας Τουμπακάρη (Εκπαιδευτικού Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης), με θέμα: «Ψυχαγωγία:  συντροφιά με την Ορθοδοξία και την παράδοση…Παραδοσιακά και χριστιανικά τραγούδια, παιχνίδια και σκετσάκια».

[fancygallery id=”34″ album=”299″]