Η Αγία Τριάδα

01agia_triasΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ 2010 – 2011

ΟΜΑΔΑ Α΄

«Το Σύμβολο της Πίστεως και η αξιοποίησή του σε όλες τις βαθμίδες κατήχησης».

 

Θέμα: «Αγία Τριάδα»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 Βαθμίδα: Κατώτερο

 Τάξη: Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

 Αριθμός παιδιών: 10

 Διάρκεια: 60 ΄

Αφόρμηση

Αφόρμηση για να μιλήσουμε στα παιδιά για την Αγία Τριάδα μας δίνει η εορτή του Αγίου Πνεύματος.

Επισημαίνουμε ότι έχουμε μιλήσει στα παιδιά για την συγκεκριμένη γιορτή σε προηγούμενο μάθημα.

Τους εξηγούμε για ποιο θέμα θα μιλήσουμε και μετά τους μοιράζουμε σε φωτοτυπίες το Σύμβολο της Πίστεως μαζί με την ερμηνευτική απόδοση του.

Δίνουμε χρόνο στα παιδιά να τις διαβάσουν για λίγα λεπτά.

[ Διάρκεια: 10 ΄ ]

 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

Ξεκινάμε το μάθημα, διαβάζοντας το χωρίο με την «Φιλοξενία του Αβραάμ». (Γεν. 18, 1-15)

Έπειτα, χωρίζουμε τα παιδιά σε 2 ομάδες και μοιράζουμε την εικόνα. Ζητάμε από τα παιδιά να προσπαθήσουν να την αναλύσουν Σκοπός είναι να συνεργαστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν ιδέες. Συζητάμε όλοι μαζί στην τάξη και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι :

Ο άγγελος στα δεξιά συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα και ο άγγελος που βρίσκεται στη μέση τον Πατέρα επειδή γέρνει προς τον άγγελο (που βρίσκεται στα αριστερά) που συμβολίζει τον Υιό.

[ Διάρκεια: 10 ΄ ]

 

Στη συνέχεια, αρχίζουμε την ανάπτυξη του τριαδικού δόγματος:

 Ο Θεός είναι τριαδικός αλλά έχει μια ουσία. Στην ουσία Του διακρίνονται τρία πρόσωπα ή αλλιώς τρεις υποστάσεις που είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε υπόσταση είναι φορέας ολόκληρης της ουσίας του Θεού.

 Κάθε πρόσωπο στην Αγία Τριάδα έχει το υποστατικό του ιδίωμα, το οποίο και δεν μπορεί να μεταδοθεί στα άλλα δύο πρόσωπα .Έτσι, το υποστατικό ιδίωμα του Πατρός είναι το αγέννητο και άναρχο και του Υιού είναι η γέννηση, αφού γεννάται αϊδίως από τον Πατέρα. Τέλος, το υποστατικό ιδίωμα του Αγίου Πνεύματος είναι η εκπόρευση του (μόνο) εκ του Πατρός. Με μία φράση, δηλαδή, ο Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός και το Άγιο Πνεύμα εκπορευτό.

 Είναι αναγκαίο να τονίσουμε στα παιδιά ότι τα θεία πρόσωπα είναι ομοούσια, ισότιμα και ισοδύναμα μεταξύ τους.

 Επίσης, σημαντικό είναι, να διακρίνουμε την Ουσία του Θεού από τις ενέργειες Του. Η Ουσία του Θεού είναι απρόσιτη στον άνθρωπο ενώ οι ενέργειες Του μεθεκτές, δηλαδή σ’ αυτές μετέχει όλη η κτίση.

 Τέλος, σύμφωνα με την πίστη μας, ο Τριαδικός Θεός είναι κοινωνία προσώπων. Ο Θεός είναι αγάπη και μας καλεί σε μια ζωή, όπου κυριαρχεί η αρμονία τόσο με τους συνανθρώπους μας και με τον εαυτό μας, όσο και με τον Θεό.

[ Διάρκεια: 20΄ – 25 ΄ ]

Σ’ αυτό το σημείο, μπορούμε να επαναλάβουμε τα βασικότερα σημεία του τριαδικού δόγματος (εφόσον έχουμε χρόνο) και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις των παιδιών.

[ Διάρκεια: 5΄ – 10 ΄]

Εφόσον έχουμε βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν απορίες, μπορούμε να διαβάσουμε κάποια χωρία από την Αγία Γραφή, όπου γίνονται αναφορές στην Τριαδική αλήθεια.

• « ποιήσωμεν άνθρωπον κατ ’ εικόνα ημετέραν…..εποίησεν αυτόν »

Γεν. α΄ 26 -27

• « και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή Πνεύμα Άγιον…..υιός Θεού »

Κατά Λουκάν α΄, 35

Στο τέλος, σχολιάζουμε όλοι μαζί αυτά τα 2 χωρία και απαντάμε σε όποιες απορίες των παιδιών έχουν προκύψει.

[ Διάρκεια: 10 ΄ ]

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Παλαιά Διαθήκη

• Καινή Διαθήκη

• Βασική Δογματική Διδασκαλία, Απαντήσεις σε ερωτήματα δογματικά, Ανδρέας Θεοδώρου, Έκδοση Γ΄ 2006, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

• Η ορθοδοξία μας, π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου