Εκκλησιασμός και ξενάγηση στους τομείς της Ενορίας

Ι.Ν. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ

Εκκλησιασμός Σχολείων όλες τις ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, ξενάγηση στους τομείς Νεότητος, Φιλανθρωπίας και Συσσιτίου του Ναού μας.
Τα παιδιά συμμετέχουν βιωματικά στο έργο της ενορίας προσφέροντας τρόφιμα στα συσσίτια.
(Οι φωτογραφίες έχουν υποστεί επεξεργασία)