Ώ θείας, ώ φίλης

 

Νεκταρία Καραντζή, CD: ΕΠΙΚΡΑΝΘΗ, 2006 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ