Το νόημα της περιόδου του τριωδίου – Μητρ. Αθανάσιος Λεμεσού