Το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας

 

Κυβερνήτης Σένταλ

Οι Ελληνόφωνοι έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα πάνω απ’ όλα τα άλλα έθνη της μεταγενέστερης Ευρώπης και τούτο συνίσταται στο ότι κληρονομούν σχεδόν αμετάβλητη γλώσσα που αποτέλεσε το ευγενέστερο όργανο της έκφρασης των ανθρωπίνων διανοημάτων που δημιούργησε ποτέ ο κόσμος.

Η ελληνική γλώσσα, στην ψηλότερη και καθαρότερη μορφή της, είναι όχι μόνο τελειότατο όργανο της εκδήλωσης των διανοημάτων, αλλά και περικλείει στους κόλπους της φιλολογία που μεταξύ όλων των ποικίλων κατορθωμάτων του ανθρωπίνου νου, ποτέ δεν είχε ανώτερή της ή και απλώς ίση μ’ αυτήν. Σ’ αυτή βρίσκεται η ευγενέστερη ηθική, ο αγνότερος πατριωτισμός, η βαθύτερη φιλοσοφία.

Η ποίηση της αρχαίας Ελλάδας παρουσιάζει τις υψηλότερες εμπνεύσεις συναρμοσμένες στο μεγαλοπρεπέστατο έπος. Οι ιστορίες της είναι πρότυπα σαφήνειας, ύφους και μεθοδικότητας, οι δε μεγάλοι της διδάσκαλοι στα φιλολογικά τους συγγράμματα ανέβηκαν στα ύψη και καταμέτρησαν τα βάθη του επιστητού, έτσι που λίγα άφησαν να επιτελέσουν οι μεταγενέστεροι παρά να βαδίσουν στα ίχνη εκείνων.

Από την προσφώνηση του Κυβερνήτη της Κύπρου, επί Αγγλοκρατείας, κατά τη μετατροπή του Παγκυπρίου Γυμνασίου σε πλήρες Γυμνάσιο, το 1893.

Πηγή: Κυπριακά 1878 – 1955 – Διαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστημίου αρ. 2, έκδοση Δήμου Λευκωσίας, 1986, σελ. 259

Αναδημοσίευση από: isagiastriados.com