Το μήλον το εύοσμον – ύμνος στην Παναγία μας


Ένα από τα ωραιότερα και λυρικότερα τροπάρια του Κανόνος που ψάλλεται στην Ακολουθία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου είναι και το δ΄ της α΄ Ωδής: «Ρόδον τὸ ἀμάραντον* χαῖρε ἡ μόνη βλαστήσασα·*  τὸ μήλον τὸ εὔοσμον, χαῖρε ἡ τέξασα,* τὸ ὀσφάδιον* τοῦ πάντων Βασιλέως…». (ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ)