Το ΔΙΑΚΟΝΙΑ πάει Αυλώνα…

Το ίδρυμα ΔΙΑΚΟΝΙΑ θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα των κατασκηνώσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αυλώνα 2015. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν δυο βιωματικές συναντήσεις με θέμα: “Σχολική βία”, ως εξής:

1η: 7 Ιουλίου, στα κορίτσια δημοτικού που συμμετέχουν στη β΄ κατασκηνωτική περίοδο  και

2η: 21 Ιουλίου, στα αγόρια γυμνασίου που συμμετέχουν στη γ’ κατασκηνωτική περίοδο.