“Τον νυμφώνα Σου βλέπω…”

 

 

Νεκταρία Καραντζή, CD: ΕΠΙΚΡΑΝΘΗ 2006 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ