Τηλεφωνική γραμμή για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Mε την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ.κ. Ιερωνύμου Β’, ιδρύθηκε και λειτουργεί το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» που σχεδίασε και υλοποιεί η Υπηρεσία Γυναικείων θεμάτων και η Διεύθυνση Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ι. Αρχιεπισκοπής.
Κυρίαρχος σκοπός της «Πρωτοβουλίας» είναι η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες ειδικών αλλά και την εμπειρία των στελεχών που εργάζονται στις Υπηρεσίες των φορέων που συνεργάζονται με την «Πρωτοβουλία» δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι πολύπλοκο φαινόμενο. Δεν είναι καινούργιο και ριζώνει στην επιθετικότητα που εκδηλώνεται μέσα στην οικογένεια με διάφορες μορφές οι οποίες συνδέονται με στάσεις, αντιλήψεις και στερεοτυπικές θέσεις για την σχέση και τον ρόλο των δυο φύλων στην κοινωνία .
Είναι πεποίθησή μας ότι η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να αντιμετωπισθεί με την στήριξη των ανθρωπίνων σχέσεων στην οικογένεια, με την προσπάθεια αλλαγής των στερεοτυπικών αντιλήψεων , με την αγωγή των φύλων, με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην επικέντρωση στην μηδενική ανοχή της βίας.
Οι άξονες αυτοί μας οδήγησαν στο σχεδιασμό δράσεων που αρθρώνονται μεταξύ και συντονίζονται από το Κέντρο Πρόληψης ενδοοικογενειακής βίας στην οδό Κ.Παλαμά 7 στην Αθήνα (τηλ 2102019922 – E-mail: [email protected] ).
Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στην θεολογική σκέψη των Πατέρων της Εκκλησίας μας, στην θεωρητική γνώση των κοινωνικών επιστημόνων αλλά και στις πρακτικές εφαρμογές της με την ίδρυση κατάλληλων δομών και προγραμμάτων
Στο πρόγραμμα εργάζονται 3 στελέχη εκ των οποίων μια Κοινωνική Λειτουργός και μια Ψυχολόγος.
Παράλληλα με τις δράσεις που προαναφέραμε λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της τηλεφωνικής γραμμής είναι: 210-2023568 και την διαχειρίζονται αποκλειστικά η Κοινωνική Λειτουργός και η Ψυχολόγος που συνεργάζονται με το Πρόγραμμα.
Οι συνεργαζόμενοι επιστήμονες υποδέχονται με τις αρχές της ενεργητικής ακρόασης, της εχεμύθειας και του γνήσιου ενδιαφέροντος τον άνθρωπο που θα απευθύνεται στην «Πρωτοβουλία», και αφού γίνει μια αδρή διερεύνησή του αιτήματος του μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης, θα παραπέμπεται στις κατάλληλες συμβουλευτικές ή κοινωνικοπρονοιακές δομές και αρμόδιες Υπηρεσίες.
Με δεδομένο την έξαρση του φαινομένου τους τελευταίους μήνες είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη δυνατότητα αυτή και να ενημερώνουμε σχετικά κάθε ενδιαφερόμενο.