Τα παιδιά γνωρίζουν τον ορθόδοξο Ναό

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 & 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ.