Τα αίτια των κακών και το θέλημα του Θεού

Ομιλία Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανασίου