Ταυτότητα και ρόλοι του άνδρα σε συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνίες

Η Υπηρεσία Γυναικείων θεμάτων και το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας», του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, οργανώνει κύκλο συζητήσεων με θέμα :
«Ταυτότητα και ρόλοι του άνδρα σε συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνίες»

Ο κύκλος αυτός οργανώνεται στο πλαίσιο των Νησίδων διαλόγου μια προσπάθεια η οποία
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 και στοχεύει:

 • Στον διάλογο σε θέματα αιχμής , μια διάσταση η οποία ολοένα δυσκολεύει εξαιτίας της
  ολοένα αυξανόμενης μονομερούς θέασης της θέσης της γυναίκας στην Εκκλησία και την
  κοινωνία και συνεπώς του επαναπροσδιορισμού της στάσης του σύγχρονου άνδρα απέναντι στα καθημερινά προβλήματα του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου.
 • Στην κατανόηση των διεργασιών που φανερώνουν στον άνδρα την ανάγκη ανίχνευσης των αόρατων και ταυτόχρονα άγνωστων, σε αυτόν, πλευρών του εσωτερικού του κόσμου.
 • Την πρόληψη και την αντιμετώπιση στάσεων ζωής οι οποίες υπονομεύουν τη ισότιμη σχέση των δυο φύλων.
 • Στην τόνωση της αναθεώρησης στερεοτυπικών αντιλήψεων που αφορούν χαρακτηριστικά
  των δυο φύλων

 

Ο νέος κύκλος των Νησίδων διαλόγου περιλαμβάνει την διοργάνωση τριών ημερίδων στις
οποίες θα μελετηθούν διεπιστημονικά οι βασικές όψεις της ταυτότητας και των ρόλων του
άνδρα στις κοινωνίες του 21ου αιώνα.
Η 1η Εσπερίδα έχει τίτλο « Η ταυτότητα του άνδρα σε συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνίες».

Βασικοί στόχοι της ημερίδας είναι:

 • Να συζητήσουμε τον προβληματισμό και τις εξελίξεις που έχουμε στο χώρο της έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών για την έννοια του ανδρισμού .
 • Να μελετήσουμε τις θεωρίες και τις κοινωνικές διεργασίες οι οποίες συνέβαλαν στις αλλαγές της έννοιας του ανδρισμού.
 • Να διαλεχθούμε με αφορμή τις αποτυπώσεις της εικόνας του άνδρα στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό.
 • Με ερευνήσουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να διαπαιδαγωγήσουμε τα αγόρια ώστε να
  διαλεχθούν δημιουργικά με τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω τους

Στην Εσπερίδα θα μιλήσουν οι:

 • Ελισάβετ Μπαρμπαλιού ΨυχολόγοςMSc- Ψυχοθεραπεύτρια, Οικογενειακή
  θεραπεύτρια (ECP), Eπιστημονική Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.ΨΕ
 • Γιώργος Κίσσας Ψυχολόγος –Ψυχοθεραπευτής

Η Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, 17.30-20.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ι.Αρχιεπισκοπής Αθήνών (Μ.Βασιλείου 15- Κεραμεικός)