Σᾶς ζητῶ καί πάλι φέτος νά ἐμπιστευθεῖτε τήν Ἐκκλησία μας…

Μήνυμα
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερωνύμου Β΄

Πρός τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ἀθήνας
μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας κατηχητικῆς χρονιᾶς 2023-2024

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ ἕξαρση τοῦ φαινομένου τῆς βίας, ἰδιαίτερα τά τελευταία χρόνια, ἀναγκάζει ὅλους μας σέ μιά βαθειά αὐτοκριτική καί οὐσιαστικό προβληματισμό γύρω ἀπό τό νόημα ζωῆς, τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες πού διέπουν ἤ πρέπει νά διέπουν τόν πολιτισμό μας. Ἡ συζήτηση πού ξεκίνησε, τώρα πλέον πραγματοποιεῖται κάτω ἀπό τήν σκιά θλιβερῶν ἐπεισοδίων, ἀκόμη καί θανάτων, κυρίως νέων ἀνθρώπων. Εἶναι ἕνα φαινόμενο, πού δυστυχῶς ἀγγίζει τυρρανικά καί τήν πατρίδα μας, καθώς μιλοῦμε γιά βία ἐνδο-οικογενειακή, μεταξύ τῶν δύο φύλων, ὀπαδική, ψυχολογική, συναισθηματική, οἰκονομική καί ἐργασιακή ἐκμετάλλευση, λεκτική κακοποίηση, κοινωνική ἀπομόνωση, ἠθελημένη παραμέληση, καί θρηνοῦμε τά θύματά της.

Ἡ Ἐκκλησία μας δέν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὅμως δρᾶ καί κινεῖται ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Λατρεύει τόν Θεό καί ὑπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο! Καί ὄντως μόνο ἀσυγκίνητοι δέν μποροῦμε νά μένουμε ἀπέναντι στά τραγικά φαινόμενα αὐξητικῆς παρουσίας τῆς βίας στή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἀναλογιζόμαστε τίς ἀνησυχητικές διαστάσεις, ἀναζητοῦμε τίς αἰτίες, κυρίως δέ ἐπικεντρωνόμεθα στίς προσπάθειες πρόληψης τοῦ περίπλοκου φαινομένου.

Ἡ διεθνής ἐμπειρία καί ἡ ἐνδελεχής μελέτη τῶν περιστατικῶν ἔχουν καταδείξει ὅτι, τά αἴτια τῆς ἐπιθετικῆς συμπεριφορᾶς συνδέονται ἄμεσα μέ τά πρότυπα καί τίς ἀξίες μιᾶς κοινωνίας. Ἐκεῖνοι πού  ἐκδηλώνουν βία συνήθως μιμοῦνται συμπεριφορές καί ἀντιλήψεις τοῦ κοινωνικοῦ περίγυρου, «σπουδάζουν» τήν ἐπιθετική συμπεριφορά ἀπό ὅσα βλέπουν καί ὅπως τά ἀντιλαμβάνονται στήν καθημερινότητα. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἐπιθετική διάθεση λειτουργεῖ ὡς ἕνας ἀσυνείδητος αὐτοματισμός μίμησης συμπεριφορῶν, πού ἐμφανῶς ἤ ὄχι ὠθοῦν στήν υἱοθέτηση τῆς βίας.

Ὁ χριστιανισμός, ὡς ἡ πιό εἰρηνική ἀλλά καί πιό ριζοσπαστική ἐπανάσταση στήν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀπό τό ξεκίνημά του διακήρυξε πώς, ἡ ἀληθινή πίστη πρός τόν Θεό ἐκδηλώνεται μέ τό φρόνημα καί τίς πράξεις τῆς ἀγάπης. «Ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν» (Α΄ Ἰωάν. 4,20), διαβεβαιώνει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης. Ἀλλά καί ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς χαρακτήρισε τήν ἀγάπη ὡς τό πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα καί τήν εἰδοποιό διαφορά τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν : «ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰω. 16,35).

Ἡ ἀγάπη ὅμως δέν εἶναι μία γενική καί ἀφηρημένη ἰδέα. Οὔτε εὔκολο κατόρθωμα, ἰδιαίτερα στήν ἐποχή μας. Ἡ ἀγάπη μαθαίνεται καί βιώνεται. Συνδέεται μέ τήν πνευματική ζωή, γνωρίζει τήν ἀποδοχή κάθε ἀνθρώπου, συμπλέει μέ τήν ἰσορροπία, προβάλλει τήν κοινωνική δικαιοσύνη, σέβεται τήν ἐλευθερία καί ἀρνεῖται τήν ἄσκηση βίας, ταυτόχρονα ἀμύνεται μέ δυναμισμό καί αὐταπάρνηση σέ κάθε προσπάθεια ἐκμετάλλευσή της[1].

Ὁ εὐλογημένος χῶρος τῆς οἰκογένειας εἶναι ἐκεῖνος πού κατ’ ἐξοχήν διδάσκει τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης. Καί ὁ ἐπίσης εὐλογημένος χῶρος τῆς ἐνορίας, τῆς μεγάλης οἰκογένειας, εἶναι ἐκεῖνος πού χαρίζει ξεχωριστές εὐκαιρίες γνωριμίας καί βίωσης τῆς πληρότητάς της. Μέσα ἀπό συγκεκριμένες δραστηριότητες, ὁ ἐνοριακός Ναός παρέχει στά παιδιά καί τούς νέους τήν δυνατότητα νά πλησιάσουν τόν Θεό τῆς ἀγάπης, νά μελετήσουν τό Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης, νά συμβιώσουν μέ τούς Ἁγίους τῆς ἀγάπης, νά διαμορφώσουν ἀρχές καί νοοτροπία δημιουργικῶν ἀνθρώπων.

Σέ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ἀρχίζει μία νέα κατηχητική χρονιά! Σᾶς ζητῶ καί πάλι φέτος νά ἐμπιστευθεῖτε τήν Ἐκκλησία μας καί νά μιλήσετε στά παιδιά γιά ὅλα ἐκεῖνα τά ὀφέλη, πού θά ἀποκομίσουν συμμετέχοντας ἐνεργά στή ζωή τῆς ἐνοριακῆς κοινότητας. Οἱ κληρικοί καί λαϊκοί συνεργάτες μας, ἄνθρωποι μέ ζῆλο, ἔμπνευση, γνώσεις καί διάθεση προσφορᾶς θά εἶναι κοντά σας, συνοδοιπόροι στήν προσπάθεια οἰκοδόμησης μιᾶς κοινωνίας ὅπου ἡ βία δέν ἔχει θέση. Σμιλεύοντας (μέ τήν διακονία τους) ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες, πού ἀναγνωρίζουν τήν ἰσότητα καί τόν ἀμοιβαῖο σεβασμό στίς ἀνθρώπινες σχέσεις, καθώς ἡ γνήσια πίστη ὁδηγεῖ στήν ἀληθινή ἀγάπη!

Ἡ ἀπογοήτευση δέν μᾶς ἀρμόζει. Ἡ ἐλπίδα ριζώνει καί καρπίζει στήν ἀλλαγή νοοτροπίας καί συμπεριφορᾶς, στήν ὑπέρβαση τῶν στερεοτύπων. Κυρίως ἡ ἐλπίδα βρίσκεται  στήν Ζωή πού εἶναι ὁ Χριστός, στήν Ζωή πού ἀνατέλλει ἐκ τοῦ Τάφου, ἀντίδωρο τῆς Ἀνάστασης, δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο.

Εὔχομαι ὁ Κύριος νά εὐλογεῖ τίς οἰκογένειές σας, νά στηρίζει τά παιδιά καί τούς νέους μας, νά ἐμπνέει καί νά φωτίζει τούς συνεργάτες κάθε ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου. Καλή καί εὐλογημένη ἡ νέα κατηχητική χρονιά!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

+ Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β΄

 

[1] Βλ. Γεωργίου Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία τοῦ χριστιανισμοῦ, σελ. 331-338