Αρχική Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης…

www.kethea.gr (ΚΕ.Θ.Ε.Α. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων)
www.okana.gr (Ο.ΚΑ.ΝΑ. Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών)
www.18ano.gr
(18ΑΝΩ Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ Ψ.Ν.Α.)
www.aa-greece.gr Ανώνυμοι Αλκοολικοί Ελλάδας
www.na-greece Ναρκομανείς Ανώνυμοι Ελλάδας
www.kenthea.org.cy Παγκύπριος Οργανισμός που δραστηριοποιείται στον αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις
www.agiaskepi.org Θεραπευτικό Πρόγραμμα Αγία Σκέπη Κύπρου

Αν ψάχνετε πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες…

www.ektepn.gr (ΕΚΤΕΠΝ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά)
www.emcdda.eu.int (EMCDDA Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία)
www.incb.org (INCB Διεθνής Επιτροπή του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών)
www.nida.nih.gov (NIDA National Institute on Drug Abuse)

Χρήσιμες ιστοσελίδες για την Υγεία – Ψυχική Υγεία…

www.prevention.gr (Τομέας Πρόληψης ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
www.epsype.gr (Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου)
www.epipsi.gr Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
www.parents.gr (Ελληνική Εταιρεία Ενημέρωσης Γονέων)
www.psychology.gr
www.medlook.net (Έγκυρη Πληροφόρηση για την Υγεία)
www.iatronet.gr (Υγεία – Ψυχική Υγεία)
www.mohaw.gr (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
www.gonios.gr
www.ich.gr Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
www.e-child.gr Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
www.saferinternet.gr (Διαδικτυακός τόπος Ελληνικού κόμβου ασφαλούς διαδικτύου)
www.0-18.gr Συνήγορος του Παιδιού
www.arsis.gr «Άρσις» Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
www.neagenia.gr Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
www.who.int Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας