Συναυλία της Παιδικής-Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας στο Κολλέγιο Αθηνών

Συναυλία για το νέο Χρόνο

της Παιδικής Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας «Νίνα Πατρικίδου»

Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018, ώρα 19:30 στο Θέατρο του Αμερικανικού Κολλεγίου
Αθηνών, (Γραβιάς 6 Αγία Παρασκευή).

Η συναυλία τελείται με την ευγενική υποστήριξη του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας