«ΣΥΜΒΟΛΑ»: το νέο επιτραπέζιο παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους!

Μέ ἰδιαίτερη τιμή καί χαρά σᾶς ἐνημερώνουμε γιά τήν κυκλοφορία τοῦ νέου ἐπιτραπέζιου παιχνιδιοῦ μέ κάρτες, ὑπό τήν ὀνομασία «ΣΥΜΒΟΛΑ», πού μέ τίς
εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄ ἐπιμελήθηκε ὁ
Πρωτ. π. Δημήτριος Παλιούρας (ἐφημέριος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Πάντων Καλλιθέας) σέ
συνεργασία μέ τό Ἵδρυμα Νεότητος καί Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν.
Ἀποτελεῖ ἕνα σύγχρονο καί χρήσιμο ἐργαλεῖο στά χέρια τοῦ Κατηχητῆ, μέσῳ τοῦ
ὁποίου τά παιδιά μας μποροῦν νά προσεγγίσουν μέ εὐχάριστο καί προσιτό τρόπο
τούς συμβολισμούς καί τίς ἀλήθειες τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας.
Παράλληλα, μέσα ἀπό τό παιχνίδι, μποροῦν νά μάθουν νά λειτουργοῦν ὁμαδικά
ἀκολουθώντας κανόνες καί νά ἐνισχύουν τίς δεξιότητές τους.
Διατίθεται ἀπό τό Ἵδρυμα Νεότητος καί Οἰκογένειας Ἱ.Ἀ.Ἀ. Γιά παραγγελίες καί ὁποιαδήποτε πληροφορία ἤ διευκρίνιση, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας στό τηλέφωνο 213 0184431 (κα Τριανταφυλλιά Γαβριήλ) καί στό mail: [email protected] .