Σε τον αναβαλλόμενον… (Ψάλλουν Βατοπαιδινοί πατέρες)