Προτάσεις για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών

  • par4Προσπαθήστε να σκέφτεστε θετικά για κάθε παιδί, να ψάχνετε για το καλύτερο, να τα βοηθήσετε να συνειδητοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους
  • Μιλάτε τους για τα καλά στοιχεία που έχουν και μιλάτε στο κάθε παιδί χωριστά για τις ικανότητες που έχει
  • Εργαστείτε για τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας ζεστής, μιας ατμόσφαιρας ενδιαφέροντος μέσα στην οποία όλα τα παιδιά εκτιμούνται, ακούγονται και έχουν ευκαιρίες να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν στην ανάληψη ευθυνών
  • Βοηθήστε τα παιδιά να αισθανθούν ικανά με την αγάπη, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη. Επαινείτε τα όσο το δυνατόν πιο συχνά αλλά όχι με ψεύτικη πρόφαση ή όταν ο έπαινος δεν αρμόζει
  • Επιτρέψτε στα παιδιά να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητούν για τα συναισθήματά τους, πάντα όμως με σεβασμό στους άλλους
  • Μη φοβάστε να απολογηθείτε. Τα παιδιά άλλωστε καταλαβαίνουν τα λάθη. Εξηγείστε τους πως δεν είναι τραγικό να αποτύχεις. Όλοι κάνουμε λάθη!
  • Όσο είναι δυνατό επιπλήξτε ή νουθετήστε ένα παιδί μακριά από τα άλλα
  • Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν υπευθυνότητα αναλαμβάνοντας κάποιες εργασίες (καθαριότητα, μάζεμα παιχνιδιών, φροντίδα μικρότερου παιδιού κ.τ.λ.)
  • Παροχή κοινωνικής υποστήριξης: όταν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάποια μη αποδεκτή κοινωνική εκδήλωση, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι απορρίπτουμε τη συμπεριφορά και όχι το άτομο