Προσφορές στα παιδιά

Προσφορές στα παιδιά

«Στους αιώνες των αιώνων, τα παιδιά τρία μόνο στοιχειώδη  θα έχουν ανάγκη να ζητούν απ’ τον πατέρα και τη μητέρα τους. Τρία που, δίχως αυτά, όλες οι  άλλες πανάκριβες και κοπιώδεις υπερπροσφορές  θα είναι σαθρές έως επικίνδυνες:

  • Ασφάλεια,
  • Τρυφερότητα και
  • Αναγνώριση. 

Δίχως αυτά, που κάθε γονιός, και ο πιο αμόρφωτος,  και ο εντελώς αγράμματος, είναι από τη φύση του εξοπλισμένος να δίνει επαρκέστατα, τα παιδιά μας θα παραμένουν ανικανοποίητα και θυμωμένα».

Μάρω Βαμβουνάκη, από το βιβλίο «Ο παλιάτσος και η Άνιμα».