Μνήμη ανακομιδής λειψάνων Ιωάννου Χρυσοστόμου (27 Ιαν.)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ "ΤΡΟΠΟΣ"