“Μη αποστρέψης…”, Προκείμενο Μ. Τεσσαρακοστής

 

Χορός Μοναχών Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας