ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (26 ΙΟΥΝΙΟΥ)

MHNYMA

TOY ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

 

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ σημερινή ἡμέρα  κατά τῶν Ναρκωτικῶν  μᾶς θυμίζει πώς μπορεῖ μέν ἡ ἐποχή μας νά εἶναι πολιτισμικά ἀνώτερη σέ σχέση μέ ἄλλες ἐποχές, εἶναι ὅμως πτωχή ἀπό ἰδανικά, ἀξίες, ἐλπίδα καί προοπτική.

Τά παιδιά μας δέν εὐθύνονται γιά τά ἐγκλήματα τῆς ἐποχῆς μας, ἡ εὐθύνη βαραίνει ἐμᾶς τοῦς μεγαλυτέρους, διότι δέν στρέψαμε τήν παιδαγωγία μας στούς νεώτερους σέ ἀξίες πού ἐπί αἰῶνες στήριζαν τό Ἔθνος μας, ἀλλά παρασυρθήκαμε ἀπό τήν μανία τῆς ἐποχῆς καί τώρα ἀφού σπείραμε ἀνέμους θερίζουμε θύελλες.

Ἡ λύση δέν εἶναι ἡ ἀπογοήτευση καί ἡ παραίτηση ἀπό τή ζωή, ἀλλά ἡ κινητοποίηση ὅλων τῶν ψυχικῶν μας ἀποθεμάτων γιά τή δημιουργία μιᾶς παιδείας καί μιᾶς ἀγωγῆς στραμμένης σέ ἀξίες ἀληθινές καί αἰώνιες. Ἔτσι θά πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε καί τό ὑπαρκτό πρόβλημα τῶν ναρκωτικῶν.

Εὐχόμαστε ὅτι ὁ ἀγώνας ὅλων ὅσων πορεύονται πρός αὐτή τήν κατεύθυνση θά ἀποδώσει σύντομα καρπούς καί οἱ θλιβεροί δέκτες τῶν ἐξαρτήσεων θά ἀρχίσουν νά μειώνονται χρόνο μέ τό χρόνο.

 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

† Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ