Μήνας ενάντια στην βία

Το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο πλαίσιο των δράσεων του για την ποιμαντική των παιδιών, των εφήβων, των νέων και της οικογένειας γενικότερα αφιερώνει τον Ιούνιο στην ευρύτερη προσπάθεια πρόληψης ενάντια σε κάθε μορφή βίας.
Όλες οι καλοκαιρινές ποιμαντικές δραστηριότητες που σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί θα έχουν σαν κεντρικό θεματικό άξονα:

  •  τον σεβασμό του ανθρωπίνου προσώπου,
  •  την κατανόηση των ρόλων του άνδρα και της γυναίκας στον μεταβαλλόμενο κόσμο,
  • την υποστήριξη των οικογενειακών σχέσεων και την προστασία των παιδιών και των εφήβων αξιοποιώντας την Θεολογία της Εκκλησίας μας και τον διάλογο της με τις Κοινωνικές Επιστήμες.

Κατά την διάρκεια του Ιουνίου, διοργανώνονται δράσεις όπως:

  •  Διαδικτυακή σχολή γονέων,
  •  Στέκι για εφήβους,
  •  Εργαστήρι για οικογένειες.
  •  Παρουσιάσεις βιβλίων,
  •  Συνεδριακές συναντήσεις αλλά και
  •  Συναυλία με την οποία θα κορυφωθεί ο « Μήνας ενάντια στην βία».

Σκοπός όλων των δράσεων (για τις οποίες θα υπάρχει κάθε φορά ιδιαίτερη ενημέρωση) είναι η ευαισθητοποίηση, η επιμόρφωση, και η ενημέρωση ανηλίκων και ενηλίκων, ο δημιουργικός διάλογος, ο συν-προβληματισμός, και οι συνέργειες σε ευρύτερα δίκτυα πρόληψης με την Πολιτεία και την Κοινωνία των πολιτών.