Η Αγάπη: Προϋπόθεση για τη Σωτηρία μας

ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΥ (Η ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 2005)