Επιστημονική ημερίδα: Ο Ι. Ναός Αγίου Πεντελεήμονος Ιλισσού

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Ἰλισσοῦ
Σᾶς προσκαλεῖ νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας
τίς ἐργασίες τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας, μέ θέμα:

«Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΛΙΣΣΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ»

στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ (ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 21, Τ.Κ. 11743, ΑΘΗΝΑ), το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ

10:00 – 10:15 Ἐγγραφή Συνέδρων.
10:15 – 10:35 Ἔναρξη Ἡμερίδος – Χαιρετισμοί.

10:40 – 11:00 1η Εἰσήγηση: «Ἱστορικά στοιχεῖα γιά τόν παλαιό καί τόν σημερινό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἰλισσοῦ», Πρωτ. Σπυρίδων Λόντος, Ὑποψ. Δρ. Θεολογίας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ἐκκλ. Συμβουλίου Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Ἰλισσοῦ.

11:05 – 11:30 2η Εἰσήγηση: «Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἰλισσοῦ καί ὁ ἄγνωστος ἀρχιτέκτονάς του», Μάρω Καρδαμίτση – Ἀδάμη, Ἀρχιτέκτονας, Ὁμότιμη Καθηγήτρια τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

11:35 – 12:00 3η Εἰσήγηση: «Βιογραφικά στοιχεῖα καί τό ζωγραφικό ἔργο τοῦ Δημητρίου Καφῆ», Αἰκατερίνη Καφῆ – Δέφνερ, Μουσικός καί Ποιήτρια.

12:05 – 12:25 4η Εἰσήγηση: «Τό εἰκονογραφικό ἔργο τοῦ Δημητρίου Καφῆ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Ἰλισσοῦ», Ἰωάννα Στουφή – Πουλημένου, Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

12:30 – 12.55 Μουσικό Διάλειμμα: Ἀπόδοση Ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων ἀπό τό φωνητικό σύνολο ARS NOVA, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ μαέστρου καί χοράρχου Εὐαγγέλου Κατσιναβάκη.

13:00 – 13:25 5η Εἰσήγηση: «Ἡ δεύτερη περίοδος εἰκονογραφήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἰλισσοῦ ἀπό τόν ζωγράφο Γεώργιο Χοχλιδάκη», Παναγιώτα Κατωπόδη, Δρ. Χριστιανικῆς καί Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης.

13:30 – 14:00 6η Εἰσήγηση: «Ἡ συλλογή φορητῶν εἰκόνων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἰλισσοῦ Ἀθηνῶν, ὡς τεκμήριο τῶν καλλιτεχνικῶν τάσεων τῆς Νεοελληνικῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωγραφικῆς ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα ἕως σήμερα», Νικόλαος Γραίκος, Δρ. Ἱστορίας τῆς Τέχνης.

14:00 – 14:30 Συζήτηση – Πορίσματα.
14:45 Πέρας Ἡμερίδος.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Δεν απαιτείται κωδικός σύνδεσης