Μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής σε Στελέχη της ποιμαντικής της νεότητος

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σάς ενημερώνουμε σχετικώς με την έναρξη συνεργασίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) και συγκεκριμένα με το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. Όπως και παλαιότερα είχαμε ενημερώσει, ο Τομέας  Bιομηχανικών Συστημάτων και Ελέγχου του ανωτέρω Τμήματος προτίθεται να παραδώσει μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής σε Στελέχη της ποιμαντικής της νεότητος, τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να διδάξουν το συγκεκριμένο αντικείμενο σε παιδιά Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου, που συμμετέχουν στις ενοριακές δραστηριότητες.
Το πρόγραμμα αυτό δεν κατέστη δυνατόν να ξεκινήσει στα τέλη του 2022 όπως είχαμε
υπολογίσει, για λόγους που δεν σχετίζονται με το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας.
Το πρόγραμμα «Εκπαιδευτική Ρομποτική» θα αρχίσει τον Μάιο, διαρκεί 50 συνολικά ώρες και ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτό είναι αυστηρά περιορισμένος, αφού δεν μπορεί να υπερβεί τα 20 πρόσωπα. Σας επισυνάπτουμε τις ενότητες του προγράμματος καθώς και την ανάλογη βιβλιογραφία.
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα μικτό εκπαιδευτικό μοντέλο, που περιλαμβάνει διά ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως διδασκαλία. Οι συνολικά 50 ώρες του προγράμματος μπορούν να κατανεμηθούν σε 25 ώρες διδασκαλίας των θεωρητικών εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) και 25 ώρες διδασκαλίας δια ζώσης στις αίθουσες του Πα.Δ.Α. Στο τέλος οι εκπαιδευόμενοι παραλαμβάνουν σχετική Βεβαίωση.
Το κόστος συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο είναι 150 € για όλο το πρόγραμμα (3 €/ώρα) και η τιμή αυτή αφορά αποκλειστικώς σε Στελέχη νεότητος των ενοριών της Ι. Αρχιεπισκοπής (με γνώσεις θετικών κυρίως επιστημών ή εξοικείωσης με τη μηχανική και
τους Η/Υ).
Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να ενδιαφέρει είτε προσωπικά διάφορα Στελέχη μας είτε ενορίες της Ι. Αρχιεπισκοπής, που θα χρηματοδοτήσουν την επιμόρφωση των Στελεχών τους για να προσφέρουν εκείνοι στη συνέχεια τις γνώσεις τους και να διδάξουν τα παιδιά της ενορίας.
Εάν ενδιαφέρεστε για το ανωτέρω πρόγραμμα, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας έως την Τρίτη 25 Απριλίου και να δηλώσετε συμμετοχή στο email [email protected]. Για οποιαδήποτε πληροφορία για τις ενότητες του προγράμματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Αβραάμ Χατζόπουλο (Λέκτορα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής).

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΥπολογιστικήΣκέψη, Physical Computing  και STEAM
10 ώρες, εξ αποστάσεως
Σύνολο 10 ώρες
 • Υπολογιστική Σκέψη (ComputationalThinking) και επίλυση προβλήματος
 • Εισαγωγή στην επιστημολογία STEAM
 • O ρόλος του Art του STEAM στην Αγιογραφία
 • Εισαγωγή στο PhysicalComputing του STEAM με ανοιχτό υλικό και λογισμικό
 • Σχεδίαση τεχνουργημάτων για ανάπτυξη υλικού κατά STEAM
 • Γνωριμία με τις πλατφόρμες και τα εργαλεία ανάπτυξης για εκπαιδευτικές εφαρμογές STEAM
 • Δραστηριότητα ανάπτυξης διδακτικού σεναρίου με τη διδακτική προσέγγιση της Διαδικασία τουΤεχνικού Σχεδιασμού (EngineeringDesignProcess)
ΕΝΟΤΗΤΑ 2

STEΑM με την πλατφόρμα MICROBIT

 • 5 ώρες εξ αποστάσεως
 • 10 ώρες δια ζώσης

Σύνολο 15 ώρες

H πλατφόρμα Microbit είναι ένας ισχυρός φορητός, πλήρως προγραμματιζόμενος υπολογιστής που σχεδιάστηκε από το BBC και από πολλούς συνεργάτες για να ενθαρρύνει τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στη σύνταξη λογισμικού και στην κατασκευή νέων συσκευών που θα ελέγχονται από αυτό. H ενότητα περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή στο Microbit
 • Προγραμματισμός μέσω πλακιδίων
 • Χρήση ενσωματωμένων αισθητήρων
 • Υλοποίηση διδακτικού σεναρίου  για το Δημοτικό
 • Υλοποίηση διδακτικού σεναρίου  για το Γυμνάσιο

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

STEΑM με την πλατφόρμα ARDUINO UNO

 • 5 ώρες εξ αποστάσεως
 • 10 ώρες δια ζώσης

Σύνολο 15 ώρες

H πλατφόρμα μονάδα Arduino UNO περιλαμβάνει έναν μικροϋπολογιστή μέσω του οποίου μπορούμε να προγραμματίσουμε τις εισόδους /εξόδους του, ώστε ο μαθητής να μπορεί εύκολα να αναπτύξει ένα προγραμματιζόμενο σύστημα σε ένα διδακτικό σενάριο. H ενότητα περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή στα βασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα
 • Εισαγωγή την πλατφόρμα  Arduino UNO
 • Προγραμματισμός της πλατφόρμας Arduino UNO μέσω πλακιδίων
 • Προγραμματισμός μέσω Wirring C++
 • Χρήση αισθητήρων και ενεργοποιητών
 • Υλοποίηση διδακτικού σεναρίου για το Γυμνάσιο
 • Υλοποίηση διδακτικού σεναρίου για το Λύκειο
ΕΝΟΤΗΤΑ 4

STEΑM με την πλατφόρμα RASPBERRY pi

 • 5 ώρες εξ αποστάσεως
 • 5 ώρες δια ζώσης

Σύνολο 10 ώρες

H πλατφόρμα raspberrypi, αποτελεί έναν ολοκληρωμένο υπολογιστή για την ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων STEAM. H ενότητα περιλαμβάνει:

 • H αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Raspberrypi,
 • Εισαγωγή στην Python
 • Προγραμματισμός ελέγχου I/O με Python
 • Υλοποίηση διδακτικού σεναρίου  για το Λύκειο

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
[B.1]Διδακτική και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων STEM και ΤΠΕ, ISBN:978‐960‐418‐706‐5, ISBN:978‐960‐418‐706‐5 Σαράντος Ψυχάρης, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης
[B.2]Οι ΤΠΕ στις Επιστήμες της Αγωγής: Σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, Κοντού Παναγιώτα , Ψυχάρης Σαράντος, Παρασκευοπούλου Κόλλια, Ευφροσύνη ‐ Άλκηστη, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77115856, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., ISBN 978‐960‐418‐829‐1,
[B.3] Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Αναπτυξιακές Πλατφόρμες Ρομποτικής και IoTΚαλοβρέκτης Κωνσταντίνος, Ξενάκης Απόστολος, Ψυχάρης Σαράντος, Γεώργιος Σταμούλης, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77115672, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., ISBN: 978‐960‐418‐828‐4
[B.4] Dr STEM ‐ Tο έξυπνο θερμοκήπιο στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων ‐ Βιβλίο 1,
Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Σαράντος Ψυχάρης
ΙSBN: 978‐960‐563‐449‐0, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
[B.5] Dr STEM ‐ Tο Έξυπνο Σπίτι Στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων Βιβλίο 2, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Σαράντος Ψυχάρης, ΙSBN:978‐960‐563‐450‐6, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ