Εις την μνήμη του Αγ. Λουκά του Ιατρού (2)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ "ΤΡΟΠΟΣ"