Δοξαστικό Αναστάσεως, ήχος πλ. α΄

ΨΑΛΛΕΙ ΧΟΡΟΣ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ ΟΡΜΥΛΙΑΣ