Δοξαστικόν, ήχος πλ. β’

 

 

Δοξαστικό Πεντηκοστής, Ι. Κοινόβιο Ορμύλιας