Διαδικτυακή Σχολή Γονέων

B’ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ

Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 ξεκινά ο δεύτερος κύκλος της Διαδικτυακής Σχολής Γονέων του Προγράμματος «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής
βίας». Θα διεξαχθούν πέντε (5) διαδικτυακές συναντήσεις για γονείς παιδιών ηλικίας 6-12 ετών, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 50 άτομα, για την επιλογή των οποίων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Τί είναι η Διαδικτυακή Σχολή Γονέων;
Πρόκειται για επιμέρους εξειδικευμένα προγράμματα, απευθυνόμενα σε γονείς παιδιών
όλων των ηλικιών, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, κ.α..
Σκοποί της δράσης είναι η ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, η ανάπτυξη μιας
ουσιαστικής συναισθηματικής σχέσης μεταξύ γονέων και παιδιών, η καλλιέργεια
κουλτούρας θετικής διαχείρισης, σεβασμού, εμπιστοσύνης και άνευ όρων αποδοχής,
στοιχεία τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες για την εξάλειψη της αναπαραγωγής
στερεοτύπων.

Πρόγραμμα B’ κύκλου:

Γενικός Συντονιστής: Πρωτοπρ. π. Αντώνιος Καλλιγέρης
Εισηγητές: Ανθούλα Ζαρμακούπη, Κοινωνική Λειτουργός
Ευτυχία Ψύλλου, Ψυχολόγος
Φιλίππα Τουμπακάρη, Εκπαιδευτικός
Γεώργιος Κορμάς, Συντονιστής Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Τετάρτη 19/1 19.00-21.00: Συνεργασία Γονιών – Δασκάλων, Ομαλή ένταξη παιδιού στο
σχολείο, Τουμπακάρη Φιλίππα
Τετάρτη 26/1 19.00-21.00: Μελέτη, αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, Όρια, Τουμπακάρη
Φιλίππα
Τετάρτη 2/2 19.00-21.00: Χρήση Διαδικτύου, Κορμάς Γεώργιος
Τετάρτη 9/2 19.00-21.00: Διαπροσωπικές σχέσεις– Σχολικός εκφοβισμός,
«Πρωτοβουλία»
Τετάρτη 23/2 19.00-21.00: Θρησκευτική Αγωγή και Ανάπτυξη του παιδιού,
«Πρωτοβουλία»

*Η συμμετοχή σε κάθε κύκλο σεμιναρίων είναι δεσμευτική. Για την ομαλή διεξαγωγή
των εργασιών, σε περίπτωση απουσίας κάποιου συμμετέχοντα προβλέπεται η
αντικατάσταση του.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Mail: [email protected]

Σας περιμένουμε!