Διάλογος για τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία και την Κοινωνία

Η Υπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών διοργανώνει το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018, από τις 10:00- 14:30, στο  Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Μ. Βασιλείου 15, Κεραμεικός) ημερίδα με θέμα:

«Άρσεν και Θήλυ εποίησεν αυτούς» Διάλογος για τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία και την Κοινωνία

Η ημερίδα είναι μια ακόμα δράση συνάντησης και διαλόγου της Υπηρεσίας στο πλαίσιο των Νησίδων διαλόγου με κύριους σκοπούς:

  • Την ανάδειξη του ρόλου της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία και στους εκκλησιαστικούς θεσμούς.
  • Την πρόληψη και την αντιμετώπιση στάσεων ζωής, οι οποίες υπονομεύουν τη ισότιμη σχέση των δυο φύλων.
  • Την ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των γυναικών να συμμετέχουν ισότιμα και να διαχειρίζονται με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις.
  • Την διατύπωση προτάσεων για το σχεδιασμό καλών πρακτικών και τη λήψη μέτρων τα οποία θα βοηθούν στην ανάδειξη των χαρισμάτων των γυναικών, στην εμπέδωση της ανάγκης ίσων ευκαιριών συμμετοχής ανδρών και γυναικών στου εκκλησιαστικούς και κοινωνικούς θεσμούς.

Ειδικότερα, βασικοί στόχοι της ημερίδας είναι:

O διάλογος μεταξύ εκπροσώπων των εκκλησιαστικών θεσμών, θεσμικών φορέων και γυναικείων οργανώσεων από την κοινωνία των πολιτών, σε θέματα που αφορούν:

  • την ίση συμμετοχή των δυο φύλων στην Εκκλησία και στην κοινωνία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο,
  • την υιοθέτηση δράσεων με την συνεργασία της Εκκλησιαστικών φορέων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κρατικούς φορείς οι οποίες θα βοηθήσουν στην αλλαγή νοοτροπιών οι οποίες τραυματίζουν τις ισότιμες σχέσεις των δυο φύλων.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει την εισήγηση της κας Ελένης Κασσελούρη, δρ Θεολογίας ΑΠΘ και διδάσκουσας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και παρεμβάσεις εκπροσώπων κοινωνικών φορέων και γυναικείων οργανώσεων καθώς και γυναικών που έχουν διακριθεί στον χώρο τους.

Τη συζήτηση θα συντονίσουν:

  • ο π. Αντώνιος Καλλιγέρης, Εκπαιδευτικός – Δ/ντής Δ/νσης Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας του Ιδρ. Νεότητας και Οικογένειας της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και
  • η κα Βάσω Κόλλια, Πολιτική Επιστήμονας, τ. Γενικός Γραμματέας Ισότητας των Φύλων

Θα ήταν χαρά μας να είστε ανάμεσά μας σε μια προσπάθεια, η οποία αποτελεί πραγματικό διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο.