Δ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης

neoeliniki4

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι εργασίες του Δ΄ Επιστημονικού Συμποσίου Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης, που θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2015  στην Αθήνα. Το συμπόσιο διοργανώνει το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Στο πρόγραμμα του συμποσίου συμπεριελήφθησαν επιστημονικές ανακοινώσεις, που θα αναφέρονται σε θέματα της νεοελληνικής εκκλησιαστικής τέχνης (19ος αι. έως και σήμερα). Ως θεματικές ενότητες του Συμποσίου  ορίζονται οι ακόλουθες: α) αρχιτεκτονική, β) ζωγραφική, γ) γλυπτική και δ) μικροτεχνία.

Για το πρόγραμμα βλέπε εδώ