Για όσους παρέκκλιναν και γιά όσους έφυγαν από αυτό τον κόσμο

 


 

Αγίου Ισαάκ του Σύρου

Σε ικετεύω και σε παρακαλώ Κύριε: χάρισε σε όλους όσοι έχουν παρεκκλίνει την αληθινή γνώση Σου, έτσι ώστε ο κάθε ένας και όλοι να γνωρίσουν τη δόξα Σου. Και γι’ αυτούς που έφυγαν απ’ αυτό τον κόσμο χωρίς ενάρετη ζωή και χωρίς πίστη, γίνε συνήγορός τους, Κύριε, για χάρη του σώματος που πήρες απ’ αυτούς, ώστε από το μοναδικό ενωμένο σώμα του κόσμου να προσφέρουμε δοξολογία στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα στη Βασιλεία των Ουρανών, την ατελεύτητη πηγή της αιώνιας χαράς.

Μητρ. Ιλαρίωνα Αλφέγιεφ, Άγιος Ισαάκ ο Σύρος – ο πνευματικός του κόσμος. Β΄ έκδοση, Πορφύρα, 2018, σελ.260.