Γ΄ κύκλος Διαδικτυακής Σχολής Γονέων

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 12-18 ΕΤΩΝ

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 ξεκινά ο τρίτος κύκλος της Διαδικτυακής Σχολής Γονέων του Προγράμματος «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας». Θα διεξαχθούν επτά (7) διαδικτυακές συναντήσεις για γονείς παιδιών ηλικίας 12-18 ετών, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 50 άτομα, για την επιλογή των οποίων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Τί είναι η Διαδικτυακή Σχολή Γονέων;
Πρόκειται για επιμέρους εξειδικευμένα προγράμματα, απευθυνόμενα σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, κ.α.. Σκοποί της δράσης είναι η ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου, η ανάπτυξη μιας ουσιαστικής συναισθηματικής σχέσης μεταξύ γονέων και παιδιών, η καλλιέργεια κουλτούρας θετικής διαχείρισης, σεβασμού, εμπιστοσύνης και άνευ όρων αποδοχής, στοιχεία τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες για την εξάλειψη της αναπαραγωγής στερεοτύπων.

Πρόγραμμα Γ’ κύκλου:
Γενικός Συντονιστής: Πρωτοπρ. π. Αντώνιος Καλλιγέρης
Εισηγητές: Ανθούλα Ζαρμακούπη, Κοινωνική Λειτουργός
Ευτυχία Ψύλλου, Ψυχολόγος
Μαρία Ξηρουχάκη, Ψυχολόγος
Σοφία Κυριάκου, Αστυνόμος Β’- Ψυχολόγος
Γεώργιος Κορμάς, Συντονιστής Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Τετάρτη 2/3 19.00-21.00: Χριστιανική Αγωγή εφήβων
Πέμπτη 10/3 19.00-21.00: Αναπτυξιακά Ορόσημα εφηβείας- Εικόνα σώματος και εαυτού- Σχέσεις εμπιστοσύνης γονέων και εφήβων
Πέμπτη 17/3 19.00-21.00: Παραβατική συμπεριφορά εφήβων
Πέμπτη 24/3 19.00-21.00: Συναισθηματική ανάπτυξη- Διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων
Πέμπτη 31/3 19.00-21.00: Ταυτότητα φύλου- Συναίνεση-Διαπροσωπικές Σχέσεις
Πέμπτη 7/4 19.00-21.00: Εξαρτήσεις
Πέμπτη 14/4 19.00-21.00: Χρήση Διαδικτύου

*Η συμμετοχή σε κάθε κύκλο σεμιναρίων είναι δεσμευτική. Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, σε περίπτωση απουσίας κάποιου συμμετέχοντα προβλέπεται η
αντικατάσταση του.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Mail: [email protected]

Σας περιμένουμε!