Απολυτίκια Μ. Βασιλείου & Περιτομής Χριστού

[TS_VCSC_Soundcloud url=”https://soundcloud.com/youthathens/wkrf4jfrp8wc”]