Ο άγγελος εβόα…

“Ο Άγγελος εβόα τη Κεχαριτωμενη, Αγνή Παρθένε χαίρε και πάλιν ερώ χαίρε, ο σος Υιός ανέστη τριήμερος εκ τάφου. Φωτίζου, φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ η γαρ δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε… Χόρευε νυν και αγγάλου Σιών, συ δε Αγνή τέρπου Θετόκε εν τη Εγέρσει του τόκου σου.”